• Magyar
  • English
  • Romana
Digitalizált térképek a Hagyaték / Térképtár menüpontban!  Újdonságok a Hagyaték oldalon!  
Home » Hagyaték

Történelmi Magyarország - Filmek (57)

Kedves Látogató!

Ebben a képgalériában a Történelmi Magyarország vármegyéinek megfelelő sorendben mutatjuk be a  Cholnoky Fényképtár 9*13 cm-es síkfilmre készült felvételeit. A felvételeket Bece Apollónia és Kalamár Szabolcs földrajz szakos hallgatók szkennelték, a digitális utómunkát Benkő Csaba és Sütő Szabolcs hallgatók végezték. Az eredeti felvételek többnyire túl vannak exponálva, így a digitális "javítás" sok esetben szemcsésebb képet eredményezett. A képek címe valójában a katalógusban használt kód. Amennyiben a képhez tartozó leírást szeretné látni, kérjük keresse meg a katalógusban a megfelelő kódot.

A képek közkinccsé tétele a Szülőföld Alap támogatásával vált lehetséges

A hagyaték fényképeit az új honlapon tesszük közzé. Amint valamit oda sikerül feltöltenünk, ugyanazt innen levesszük! Az új honlap megtekinthető ide kattintva!Album :: Album (1)
  A továbbiakban megpróbálunk bemutatni néhány felvételt a feldolgozott hagyatékból. Figyelembe véve a felvételek nagy számát, nem volt könnyű dolgunk. Az előbbi példákból is láthattuk, hogy nem minden felvétel minősége jó, ezért elsődleges válogatási szempontunk a minőség volt. Az előbbi táblázatokból kiderül a felvételek területi változatossága. Az album összeállításakor nem törekedtünk teljességre, hanem néhány, a jelenlegi Erdélyt ábrázoló felvétel bemutatására. Ez a két szempont már eléggé leszűkítette a képek számát, de így is több száz közül kellett válogatnunk. A felvételek leltárát tanulmányozva kezdett körvonalazódni néhány nagyobb téma, amely gyakrabban jelenik meg. Így végül a bemutatásra kerülő képek bemutatják a korabeli egyetemi oktatási tevékenység mozzanatait, valamit az erdélyi városok korabeli képét. Cholnoky előszeretettel foglalkozott a domborzat és a geomorfológiai jelenségek tanulmányozásával, ezért ezek a felvételek külön fejezetet alkotnak. Szintén különös érdeklődés figyelhető meg a vidék, a falu embere iránt, ezért külön fejezetet szenteltünk az általunk néprajzinak tekinthető felvételeknek. Végül megpróbáltunk egy külön fejezetet összeállítani azokból a felvételekből, amelyek különleges – és általában károkat okozó – földrajzi jelenségeket örökítenek meg.

 Illik megjegyeznünk, hogy a bemutatott felvételek az eredetiek kivágatai, de nem nagyításai. Csak a hibás képszéleket vágtuk le megőrizve az eredeti kompozíciót, beállítást. A jobb minőség érdekében a felvételek kontrasztját, szürke tónusait digitálisan módosítottuk, de az élességet nem változtattuk meg. A sztereo felvételek esetében, csak a felvétel egyik oldalát mutatjuk be.

 A képek alatti cím a csomagolópapíron felírt eredetinek a betű szerinti megfelelője, illetve hosszabb leírás esetén ennek részlete. A leíró résznél feltüntetjük a felvétel szerzőjét, a felvétel készítésének időpontját, amennyiben ez ismert, valamint zárojelben a felvétel kódját. Továbbiakban szerepel a felvétel teljes leírása amennyiben ez nem fért bele a címbe.Kolozsvári egyetemi élet :: Kolozsvári egyetemi élet (14)

Az album első fejezete néhány pillanatképet mutat be a XX. század eleji kolozsvári geográfusi egyetemi életből, az akkori felszerelésekből, terepgyakorlatokról és kutatómunkákról. A képek alapján egy egészen más, mai szemmel nézve szokatlan világ tűnik elő, melyet sohasem fogunk megérteni. A képek egy részét Cholnoky Jenő készítette, a többit, főképp azokat, amelyeken ő maga is megjelenik segédei vagy túratársai fotózták le. Sok esetben nem volt könnyű mulatság terepre kicipelni a több kilós és nagy térfogatú, akkoriban használatos fényképezőgépet, melyhez állvány, valamint súlyos üveglemezek kellettek. A válogatásban láthatunk mérőgyakorlatot különböző helyszíneken, rendezvények résztvevőit valamint műszereket.Korabeli városképek :: Korabeli városképek (31)
Útjai során Cholnoky több erdélyi városban is megfordult. Természetesen nem tudott ellenállni a késztetésnek és megörökített néhány jellegzetes részletet városaink századelei állapotáról. Természetesen akkori lakhelyével, Kolozsvárral kezdjük a sort. A földrajzzal foglalkozó emberben mindig van egy olyan igény, hogy áttekinthessen egy nagyobb térséget. Fényképi úton ez panoráma felvételekkel oldható meg. Cholnoky több, egymás mellé illeszkedő felvételt készített városunkról, a Fellegvár különböző pontjairólErdély földje képekben :: Erdély földje képekben (42)

Cholnoky Jenő kolozsvári tartózkodása alatt mindvégig rajongva járta és tanulmányozta Erdélyt, valamint a számára azelőtt ismeretlen területeket, mint amilyen Máramaros vidéke vagy a Kazán-szoros környéke. Rajzokat készített, festményeket, illetve számtalan fényképfelvételt. Legfőképpen az Erdélyi-medence és a Kárpátok domborzata érdekelte, de a hagyatékban nagyszámú olyan tájképi felvétel is megtalálható, amely már dokumentum értékű. Évtizedekkel ezelőtt átalakult vagy mesterségesen átalakított tájak jelennek meg, vagy olyan objektumok, amelyek már régóta nem léteznek. A képek alapján megtudhatjuk, hogy hogyan nézett ki a Tordai- és a Túri-hasadék még mielőtt elborította volna a bozót, a Radnai-havasok alpesi része a törpefenyvesek felégetése előtt , vagy azt, hogy a Kolozsvár melletti Kajántói völgyben akkoriban magyar szürkemarhákat legeltettek. Láthatjuk a Kazán-szorost a gát megépítése előtt, a szovátafürdői Medve-tavat (akkoriban Illyés-tó) és környékét a turizmus fellendülése előtti időből, vagy azt, hogy mint is nézett ki egy faúsztató gátja a Déli-Kárpátokban, amely a rönkszállításnak egy olyan változatához kapcsolódik, amit manapság csak leírásokból ismerhetünk. Megtekinthetjük, hogy hogyan nézett ki hajdanán a Felsőmagyarországi Bányatársulat Ányes-bányai drótkötélpályája, mely 2000 méternél nagyobb magasságba is felvezetett, vagy a Bulea-tó (Bâlea-tó) partján lévő, régen leégett menedékház a Fogarasi-havasokban, és még rengeteg kuriózumot, melyeknek csak egy részét tudjuk itt most bemutatni.

A képek szerzője szenvedélyesen fényképezett, sok esetben már egy-egy bekövetkezett természetföldrajzi jellegű esemény után pár nappal az esemény helyszínére utazott, hogy megörökíthesse azt. És tette ezt annak idején, amikor még nem az autó és nem a vonat volt a fő közlekedési eszköz. De így tekinthetjük meg, hogy mint is nézett ki a szilágysági Csizér mellett keletkezett friss suvadás  vagy a nagysármási gázrobbanás helye. A suvadások említésének kapcsán meg kell jegyeznünk azt, hogy ez, mint domborzattani szakkifejezés Cholnoky Jenőnek köszönhetően került be a geomorfológia szakirodalmába, olyan ide kapcsolódó szavakkal együtt, mint a hupa (suvadáshalom) vagy a hepe (halmok közötti kis mélyedések), melyben esetenként hepetó keletkezhet. Erdély földje jellegzetesen suvadásos terület, ebből kifolyólag Cholnoky, mint geomorfológus szakember számtalan ilyen képződményt örökített meg lemezein. Említést érdemelnek a karsztvidékkel foglalkozó felvételek, mint például a ma már nem működő kalugyeri karsztforrást megörökítő felvétel.Cholnoky mint néprajzkutató :: Cholnoky mint néprajzkutató (29)

Lehet, hogy a fenti cím kissé túlzás, hiszen Cholnoky Jenő elsősorban geográfusként jelentős. Úgy látszik azonban, hogy a fölrajzi jelenségek fényképezése közben nem feledkezett meg az emberről, annak közvetlen környezetéről és tevékenységéről. Megörökített épületeket, népi munkaeszközöket és tevékenységeket, valamint népviseletet. Nem tett különbséget az emberek nemzetisége között sem. Találunk felvételeket románokról, magyarokról, szászokról és cigányokról is. De lássunk néhány példát.

Székelyhidán megörökített egy parasztházat, amit “tipusos”-nak tekint. Ezzel összehasonlítható például egy teljesen más tájegység – a hátszegi medence – román parasztháza. A népi építészet nagyon szép példája a Maros-Ugra-i harangláb. Két gyönyörű kaput is láthatunk, egyiket szász, másikat székely vidékről.

A falusi ember mindennapi tevékenységét, munkaeszközeit is megörökítette. A bihardiószegi pincék felvétele a borászatról tanúskodik, több felvétel a juhászat tevékenységét mutatja be. A falusi “textilipar” mozzanatait mutatja be a gyapjúmosást és kendertilolást rögzítő felvétel.  A fényképész bemerészkedik a lakások belsejébe is bemutatva berendezési tárgyakat.

Érdekes módon sok felvétel készült elég nagy embercsoportokról. Ezek beállított felvételek, látható, hogy az emberek odafigyelnek a fényképészre. Van köztük családi fotó nagy tömegeket ábrázoló felvétel, valamint kisebb csoportkép.

Különös figyelmet érdemelnek a népviseletet ábrázoló felvételek. Megfigyelhető a fényképész törekvése a részletek visszaadása, a hitelesség iránt. Gyerővásárhelyen készült felvételek ábrázolják a kalotaszegi népviseletet. Akkoriban a cigányok is jellegzetes viseletet hordtak, amint az a  képen látható. A Székelykő ámulatba ejtő látványa mellett megtekinthetjük a torockói népviselet jellegzetességeit is. A szász vidékeken is felfigyelt a népviselet szépségére, és nem hagyta ki a román népviselet bemutatását sem.

A néprajzi jellegű felvételek száma megközelíti a százat, itt csak néhányat mutattunk be közülük.Földrajzi jelenségek nyomában :: Földrajzi jelenségek nyomában (21)

Amint már utaltunk erre, Cholnoky gyakran utazott terepre azért, hogy egy természeti folyamatot vagy annak eredményét megörökítse. Amint arról Kubassek János ír “A Kárpát medence egyik legfontosabb természeti erőforrását, az egyik legjelentősebb erdélyi földgázmezőt Cholnoky mesterével, Lóczy Lajossal fedezte fel.”(Géczi 1998). Ehhez kapcsolódóan sok felvételt készített a berendezésekről, de volt alkalma gázrobbanások hatását is megfigyelni.

Az árvizek megfigyeléséről tanúskodnak a Nádas menti felvételek.  Az árvizekhez kapcsolódik a marosújvári sóbánya tragédiája, amely helyében jelenleg szennyezett tó található.

Talán a legjobban dokumentált jelenség az 1912. május 13-i tornádó melyről így ír: “Ez délután 3 óra 50 perckor volt Bálványosváralján, ekkor állította meg a református templom toronyóráját. 4,45-kor már Korondon pusztított, 113 kilóméterre délkeletre Bálványosváraljától.” (Cholnoky 1940. 236) Bár az adott kötetben megjelentek már felvételek, mi is mutatunk néhányat mert kiegészítik az akkor bemutatottakat. A felvételek sorrendje megegyezik a tornádó haladási irányával.

  

Impresszum | Kapcsolat

© 2006 Cholnoky.ro