• Magyar
  • English
  • Romana
Tövissi József
Konferencia
Program
Jelentkezés
Tiszteletkötet
Digitalizált térképek a Hagyaték / Térképtár menüpontban!  Újdonságok a Hagyaték oldalon!  

Tövissi József

kep1.jpgTövissi József földrajztudós, földrajzi szakíró, egyetemi tanár Székelykakasdon született 1927. június 13-án. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen, a Kőrösi Csoma Sándor polgári fiúiskolában (1944) és a kereskedelmi gimnáziumban (1948) végezte. 1948–52 között a Bolyai Tudományegyetem földtan–földrajz szakán tanult. 1950-ben, harmadéves korában már főgyakornok volt; 1958-ig tanársegéd, 1959–90 között – a Bolyai Tudományegyetemen, majd a BBTE-n – adjunktus, előadótanár, 1991-től nyugdíjas, meghívott előadó docens. Oktatói tevékenysége során 18 földrajzi tantárgyat tanított, megszervezte és műszerekkel ellátta a földrajzi tanszék üledékvizsgálati és légifénykép-értelmezési laboratóriumát. Az MTA köztestületi tagja, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja, 1990 - 92-ben az EKE elnöke.

Első, geomorfológiai tárgyú tanulmányát a Studia Universitatum Babeş et Bolyai közölte (1958). További kutatásainak eredményeiről közel 60, főleg román nyelvű cikket publikált tudományos szaklapokban (Aluta, Földrajzi Közlemények, az EME Közleményei, Terra, Studia, Contri­buţii Botanice, Probleme de Geografie Aplicată) és gyűjteményes kötetekben (Viile şi vinurile din Transilvania. Buk. 1975; Hargita megye természet- és környezetvédelmének időszerű kérdései. Csíkszereda 1979; Földrajzi múzeumi tanulmányok 10. Bp. 1991; Műemlékvédelem és környezetvédelem. Szováta 1997; Gazdaság–Eurorégiók. Kv. 1999). Egyetemi jegyzetei és tankönyvei a geomorfológiai kutatási módszertanról és a légifénykép-értelmezésről (pl. Îndru­mător în cercetări de geomorfologie. Kv. 1972; Aerofotointerpretare geo­grafică. Társszerző Ion Donisă. Iaşi 1979; tankönyvként Buk. 1980) többnyire román nyelven jelentek meg. Tudománynépszerűsítő írásait a Korunk, A Hét, Művelődés, Családi Tükör, Géniusz, TETT, Szabadság, Székelyföld hasábjain közölte. Középiskolai földrajz és földtan tankönyvek sorát szerkesztette és fordította magyar nyelvre. Az RMIL földtudományi szakszerkesztője.

Kötetei: Erdély természetföldrajza (Nyíregyháza 1993); Ködlámpa (Ba­latonboglár–Bp. 1997); A Keleti-Kárpátok ásványvizeiről és gyógyfürdőiről (társszerző Victor Sorocovschi, Nyíregyháza 2000); Az Olt folyó a Kárpát-medencében (Kv. 2006).

 

Oláh Gál Elvira: „Életemben minden munkának és eredménynek örültem…” In: Academia Transilvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda 2007.

http://lexikon.kriterion.ro/szavak/4782/

 

Impresszum | Kapcsolat

© 2006 Cholnoky.ro