• Magyar
 • English
 • Romana
Cholnoky Jenő
Bemutatkozás
Alapító tagok
Pályázatok
Hírek
Szakosztályok
KMEI
Együttműködés
Természet Világa
Digitalizált térképek a Hagyaték / Térképtár menüpontban!  Újdonságok a Hagyaték oldalon!  
Vezetés
Az Egyesület legfelsőbb irányító szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés évente egyszer ül össze rendes ülésre, illetve rendkívüli ülésre valahányszor erre szükség van.

Az Egyesület legfelsőbb irányító szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés évente egyszer ül össze rendes ülésre, illetve rendkívüli ülésre valahányszor erre szükség van. A Közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze saját kezdeményezésére vagy a tagok egyharmadának javaslatára. A Közgyűlés összehívása szabályszerű, ha a tagok 50%+1 arányban jelen vannak. A Közgyűlés a határozatait a tagok abszolút többségével hozza, kivéve az Alapító okirat vagy az Alapszabályzat módosítására vagy az Egyesület feloszlatására vonatkozó kérdéseket, amikor a szavazatok 2/3-os többségére van szükség.

A Közgyűlést az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke vezeti és határozatai kötelezőek a tagokra nézve.

A Közgyűlés hatáskörébe a következők tartoznak:

 • Az Egyesület általános stratégiájának és célkitűzéseinek meghatározása;
 • Az ülések napirendjének jóváhagyása;
 • Az Igazgatótanács tagjainak a megválasztása vagy visszahívása;
 • A cenzor kinevezése vagy visszahívása;
 • Az Egyesület bevételeinek és kiadásainak, valamint a könyvelési mérleg jóváhagyása;
 • A tagok tagsági és bejelentkezési díjának meghatározása;
 • Fiókszervezetek és munkapontok létrehozása;
 • Az Alapító okirat és az Alapszabályzat módosítása;
 • Az Egyesület felszámolásának jóváhagyása, valamint ez esetben döntés a vagyon további felhasználásáról;

Az Igazgatótanács a Közgyűlés választja meg 2 éves időszakra és legalább 3 tagból áll. Az Igazgatótanács a jelen lévő tagok szavazattöbbségével hoz határozatokat. Az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke képviseli az Egyesületet és aláírhat bármely okiratot az Egyesület nevében és javára. Az igazgatótanács a következő jogkörökkel rendelkezik:

 • Az Egyesület nevében és javára jogi iratok megkötése;
 • Az Egyesület költségvetésének végrehajtása;
 • Az Egyesület programterveinek kidolgozása és végrehajtása;
 • Az Egyesület személyzeti stratégiájának jóváhagyása;
 • Az előzetes időszakra vonatkozó beszámoló bemutatása a Közgyűlésen;
 • Soraiból az elnök kinevezése és visszahívása;
 • Előkészíti és összehívja a rendes és rendkívüli közgyűléseket és gondoskodik azok hatékony lebonyolításáról;
 • Az alapító tagok véleményezése után dönt a tagfelvételekről;
 • Dönt az Egyesület székhelyének a megváltoztatásáról;
 • Kivitelezi a Közgyűlés határozatait;
 • Egyéb olyan jogköröket gyakorol amelyek az Egyesület céljainak eléréséhez szükségesek;


 
< Előző

Impresszum | Kapcsolat

© 2006 Cholnoky.ro